'Giselle': vier vragen aan Akram Khan

De Brits-Bengaalse choreograaf Akram Khan gaf zijn meesterwerk 'Giselle' in de goede handen van Ballet Vlaanderen. We stelden hem een paar vragen over zijn adaptatie van deze klassieker, en wat hij met deze voorstelling wou vertellen.

1) Waarom koos je precies Giselle?

"In de loop van enkele maanden boden verschillende balletgezelschappen me Giselle als titel aan. Toen ik me afvroeg waarom zo velen me dat stuk voorstelden, zeiden ze me allemaal hetzelfde: "Het tweede bedrijf!"

Het thema van dat tweede bedrijf is spiritualiteit , iets wat inderdaad in al mijn werken terugkomt. Ik zag twee versies van Giselle: de erg klassieke van Mary Skeaping, en de verregaande bewerking van Mats Ek die me volledig omver blies. Toen had ik geen twijfels meer: ik accepteerde meteen."

 

2) Wat heb je gebruikt als inspiratie?

"Mijn dramaturge Ruth Little en ik waren al een hele tijd aan het praten over de migratiestromen van Syrische vluchtelingen en hoe Europa haar ware gelaat toonde door de immigratie tegen te houden. Het waren gesprekken over menselijk­heid, over protectionisme en over xenofobie. Die thema's houden de wereld nog steeds in de greep.

Ook de instorting van het Rana Plaza in Bangladesh had een grote invloed op het schrijfproces. De grote kledingmerken die we allemaal kopen in de winkelstraten worden gemaakt op zulke plekken.

We wilden dit incorporeren in Giselle: de fabriekseigenaars tegenover de migranten, waaronder ook Giselle zelf."

Nancy Osbaldeston in 'Giselle', (c) Filip Van Roe

3) Waarvoor staat de muur in het decor van 'Giselle'?

"Nu doet het natuurlijk denken aan Trump, maar toen ik Giselle cre­ëerde, stond het voor de fysieke en psychologische grenzen in onze maatschappij, maar ook in ons dagelijks leven. De scheiding tus­sen man en vrouw, of in sommige landen, tussen man en man. Maar ook de scheiding tussen verschil­lende naties."

 

4) Hoe zie je het hoofdpersonage Giselle?

"In het klassiek-romantisch ballet wordt de vrouw bekeken door de mannelijke blik. Hoe de man haar wou zien is fragiel, gevoelig, bedeesd en lief. Daar had ik het heel moeilijk mee. Ze leek op geen enkele wijze op de vrouwen uit mijn omgeving. 

Ik wou graag onderzoeken hoe ik Giselle als perso­nage vandaag geloofwaardig kon maken. Ik moest haar identificeren met iemand die ik ken: mijn moe­der, of mijn vrouw. Iemand met een grote wilskracht, iemand die sterk is en ook een leider. Het waren die kwaliteiten die ik Giselle wou meegeven als personage."

 

Wil je graag meer weten over Giselle? Klik dan hier!

Naar de voorstelling


Lees ook: