OBV steunt de strijd tegen racisme

Net als zo velen onder u kijken ook wij met afschuw, verdriet en ongerustheid naar wat zich in de Verenigde Staten afspeelt. De systematische achterstelling van de zwarte gemeenschap, het blinde geweld, het rauwe racisme, de willekeur en de wetteloosheid waar zij het slachtoffer van worden, zijn uitermate pijnlijk en kunnen niet getolereerd worden.

We zijn solidair met de zwarte gemeenschap in de Verenigde Staten en elders en we ondersteunen haar roep om gerechtigheid.

Opera Ballet Vlaanderen heeft het ongelofelijke voorrecht in eigen rangen enorm getalenteerde zwarte Amerikaanse artiesten te tellen. Zij zijn diep geraakt door wat zich in hun vaderland afspeelt. Wij, als huis, voelen mee met hun pijn en machteloosheid en proberen hen te ondersteunen. 

​We beseffen vooral dat wat zich afspeelt in de VS ook voor ons een wake-up call moet zijn. Ook hier ligt nog veel werk op de plank. Als kunstinstelling, als sector, als maatschappij, als land moeten we het beter doen. In de eerste plaats richten we met OBV de blik op onszelf en proberen we hieruit te leren. We engageren ons ertoe om in verbinding met de hele OBV-gemeenschap blijvend te streven naar diversiteit en inclusie en een brede waaier aan stemmen en verhalen te beluisteren en te laten horen.