Strauss dirigeerde 85 jaar geleden in de Antwerpse opera... Ariadne auf Naxos

‘Europa’s grootste toondichter te Antwerpen’, blokletterde Gazet van Antwerpen op 20 maart 1936. Niemand minder dan Richard Strauss zelf was in de Koekenstad aangekomen om tijdens een tweedaags festival zijn eigen werken te dirigeren. Hij deed dat volgens de krant ‘uit dankbaarheid jegens den Koninkl. Vlaamschen Opera, die zoveel zijner werken opvoerde’.

Op 24 maart 1936 stonden het symfonisch gedicht Don Juan en de opera Salomé op het programma. De galavoorstelling van 25 maart was gewijd aan Ariadne auf Naxos.

Gazet van Antwerpen maande zijn lezers vurig aan een kaartje te kopen. ‘Het is een niet-alledaags voorrecht een groot figuur van zijn tijd in wezen te kunnen zien, hetzij dat men een pelgrimstocht zou ondernemen om zulks te bereiken, hetzij dat men door een gelukkig toeval in deze gelegenheid wordt gesteld.’ De ticketprijzen varieerden van 40 frank voor een plaats op het middenbalkon eerste rang tot 5 frank op het derde balkon. 

Na beide voorstellingen volgden juichende recensies. 

Over de avond met Don Juan en Salomé schreef de krant: ‘We hebben Richard Strauss gezien als een kloeke zeventiger, met opgeschoten, rijzige gestalte en regelmatige wezenstrekken, waarin kleine, beweeglijke oogjes, die getuigen van ongemene schranderheid en verstand. Als dirigent houdt hij zich bij de strikt noodzakelijke bewegingen. Soms lijkt het wel of hij de uitgestrektheid en de kracht ervan mathematisch afweegt en doseert. Er is een opvallend contrast tussen zijn rustige dirigeerwijze en het vaak titanisch geweld dat in zijn composities tot uiting komt. Hij verdedigt het eigen werk zonder een zweem van pathos of veruiterlijkt romantisme (...)’

De zaal was voor de gelegenheid extra feestelijk aangekleed. ‘In de Opera heerste de stemming der grote feestdagen, tal van personaliteiten waren aanwezig. De balustrade van de orkestruimte was met tulpen, narcissen en leliën omboord. Op den dirigentenlezenaar prijkte een harp, met de Antwerpse symbolische kleuren, vervaardigd uit roode tulpen en witte seringen’

Ook de opvoering van Ariadne auf Naxos kon op veel bijval van het publiek rekenen, zo vernam de krantenlezer daags nadien. ‘Andermaal werd den Duitschen Meester hulde gebracht, waarop hij, als schepper en verwezenlijker van zoveel schoons, recht heeft. Zowel bij aanvang als bij afloop werd hem de warmste en hartelijkste ovatie gebracht, bewust als elkeen was, van het voorrecht zulks bij een groot levend toondichter te kunnen doen.’ 
 

Ariadne auf Naxos komt 14 februari naar jouw scherm, onder begeleiding van Chef-dirigent Alejo Pérez.

Beleef Ariadne auf Naxos in de 21ste eeuw

Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publish.be