Stad Gent en Vlaamse regering investeren in toekomst Opera Gent

De Vlaamse Regering voorzag in haar regeerakkoord bijzondere aandacht voor culturele topinfrastructuur. En daar profiteert ook Opera Gent van. “Verspreid over twee bestuursperiodes voorziet de Vlaamse Regering 67,3 miljoen om van de Gentse Opera een parel te maken, een presentatiehuis dat meerdere gezelschappen een speelplek kan bieden, en meer producties en events kan hosten”, laten Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele weten. Ook de stad Gent investeert mee in een nieuwe toekomst voor Opera Gent.


Investeren in infrastructuur

In het regeerakkoord van deze Vlaamse Regering is er bijzondere aandacht voor culturele topinfrastructuur. Deze bestuursperiode maakt de Vlaamse Regering 95 miljoen euro extra vrij voor de infrastructuurprojecten van KMSKA, M HKA, Bourla, Opera Gent, het Kaaitheater en de vernieuwde museumsite in Brugge. 

Opera Gent is een beschermd monument. Daarom werken het Departement Cultuur, Jeugd en Media en het agentschap Onroerend Erfgoed samen om dit project vanuit de Vlaamse overheid te ondersteunen. Het totale projectbudget is geraamd op 112,22 miljoen euro. De Vlaamse Regering zorgt voor een subsidie van 67,3 miljoen euro, verspreid over twee bestuursperiodes. Ook de stad Gent investeert mee in een nieuwe toekomst voor Opera Gent.

Van productie- naar presentatieplek voor meerdere gezelschappen

Het team van DRDH Architects uit Londen won samen met BAS bvba uit Leuven de internationale Open Oproep voor de renovatie van de Gentse Opera. Het volledige operahuis en het aanpalende justitiegebouw worden herdacht. De aankoop van dat gebouw is voorzien in 2021 en is een belangrijke stap voor de toekomst van het operagebouw. In de toekomst zal de Gentse opera zich verder ontwikkelen tot een nog sterkere presentatieplek. Het huis, dat nu een gesloten indruk maakt, kan door het bouwen van extra ruimte een thuis en speelplek zijn voor diverse gezelschappen en actoren en meer producties en events hosten. Het wordt een uitnodigende plek waar je als voorbijganger eenvoudig doorheen kan lopen. 

”Ik ben erg blij dat we samen met de stad Gent dit architecturale meesterwerk kunnen herbestemmen. DRDH Architects ontwikkelde een interessante ruimtelijke visie. Het ontpitte bouwblok wordt intelligent benut met in het hart een publiek pleintje dat verwijst naar de historische oorsprong van de site. De architecten hebben goede voorstellen op vlak van theatertechniek en akoestiek geformuleerd, waaronder een vergroting van de orkestbak en een verhoging van de toneeltoren. Een nieuw atrium ontsluit niet alleen de oude zalen, maar ook een nieuw torengebouw. Dat bevat een extra zaal, een repetitieruimte en een zijtoneel waar leveringen mogelijk zijn via een vrachtwagenlift. De kers op de taart is een tweede kleine zaal, die voorstellingen met een prachtig zicht over de stad belooft.”, zegt Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon.

Een nieuwe opera in 2028

"De laureaten van de Open Oproep zorgen niet enkel voor meer ruimte en licht in de gebouwen, maar ook voor een grotere verbinding met de rest van de omgeving. Door te investeren in erfgoed investeren we in een kwalitatieve leefomgeving die invloed heeft op het welzijn van iedereen. Dit grote complexe investeringsproject draagt zijn steentje bij aan de welvaart van Vlaanderen”, besluit Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele.

“De plannen voor de renovatie van de Gentse Opera liggen al jaren op tafel. Het engagement van Vlaanderen biedt nu de nodige zekerheden en zorgt ervoor dat we een échte stap vooruit kunnen zetten in dit dossier. Na het afronden van het masterplan zal het ontwerpteam begin 2021 starten aan de eigenlijke ontwerpstudie. Aanvang van de werken staat voorlopig gepland voor 2024. Het doel is om in 2028 de nieuwe Opera te kunnen inhuldigen.” Sami Souguir - Schepen van cultuur en  stadsontwikkeling.

 "We zijn erg dankbaar dat Vlaanderen en de Stad Gent met dit belangrijke engagement investeren in de langetermijnvisie voor Opera Gent. Na jaren van dromen en plannen kunnen we aan de realisatie van het masterplan beginnen. Het uiteindelijke resultaat zal niet enkel een geschenk zijn voor de stad Gent, maar voor heel Vlaanderen. Naast een cadeau voor het opera- en balletpubliek ook voor alle cultuurliefhebbers en partnerorganisaties.”  André Gantman - voorzitter Opera Ballet Vlaanderen en Jan Raes – algemeen directeur Opera Ballet Vlaanderen.

Bekijk de plannen in deze video


Meer over de verbouwingen